Vés al contingut

Models genèrics

  • Consentiment informat (.doc) (.pdf)
  • Clàusula contractual àmbit laboral(.pdf)
  • Decret de declaració de fitxer de dades per a ens públics(.pdf)
  • Autorització a la recollida i ús d'imatges(.pdf)

Models Exercici de Drets

Models de denúncia o tutela

  • Sol·licitud de denuncia (.doc) (.odt)
  • Tutela davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret d’accés (.doc) (.odt)
  • Tutela davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret de rectificació (.doc) (.odt)
  • Tutela davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret de supressió (.doc) (.odt)

Altres models

  • Formulari de transferències internacionals de dades (.pdf)
  • Exercir el dret d'oposició i supressió del servei Google Street View al Principat d'Andorra (.doc) (.odt)