Jurisprudència d'Andorra

Jurisprudència Internacional

COE

 

  • Tribunal Europeu del Drets Humans
    (Òrgan judicial internacional competent per decidir sobre demandes individuals o estatals fonamentades en violacions de drets civils i polítics enunciats en el Conveni Europeu de Drets Humans)
  • Llista d' assumptes que fan referència a protecció de dades personals (llista no exhaustiva) (en)
  • Seguretat nacional i jurisprudència europea (fr)

UE

 

  • Tribunal de Justícia de la Unió Europea
    (Tribunal que garanteix el respecte del dret comunitari i la interpretació i l’aplicació dels tractats que constitueixen la Unió Europea)
  • Sentència entre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea entre Google Spain SL, Google Inc. i l'Agencia Española de Proteción de Datos (es) (fr) (en)