• Formulari de transferències internacionals de dades (.pdf)
  • Model genèric de consentiment informat (.doc) (.pdf)
  • Models de clàusula de privadesa (.pdf)

 

  • Model d’exercici del dret d’accés (.doc) (.odt)
  • Model d’exercici del dret d’oposició (.doc) (.odt)
  • Model d’exercici del dret de rectificació (.doc) (.odt)
  • Model d’exercici del dret de supressió (.doc) (.odt)

 

 

  • Model de sol·licitud de denuncia (.doc) (.odt)

 

  • Model de tutela davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret d’accés (.doc) (.odt)
  • Model de tutela davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret de rectificació (.doc) (.odt)
  • Model de tutela davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per denegació del dret de supressió. (.doc) (.odt)