Vés al contingut

Informació general del lloc web de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades i dels seus continguts

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades té la seva seu al carrer Dr. Vilanova 15, Ed. Consell General, Planta -5, AD500 Andorra la Vella (tel. 808 115 i fax 808 118).

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades té l'adreça electrònica http://www.apda.ad, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l'Agència.

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades, en el marc del que preveu la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades, té una sèrie de funcions que es concreten en el Decret 9-6-2010, d’aprovació del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a la protecció de dades de caràcter personal i relacionats amb els àmbits d'actuació i les funcions de l'Agència.

Aquest lloc web inclou informació sobre normativa, publicacions, dictàmens, així com la memòria anual de l’Agència, informació d'actualitat i sobre activitats formatives en què participa l’Agència, entre altres qüestions.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments efectuats és l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

C. Doctor Vilanova 15, Ed. Consell General, Planta -5, AD500 Andorra la Vella

+376 808 115, apda@apda.ad

Les dades de caràcter personal que es puguin recollir directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'Agència andorrana de protecció de dades.

Llista de les activitats de tractament de l’Agència

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Agència, per al compliment d’objectius en base a un interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a l'Agència així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

L’Agència duu a terme les activitats de tractament següents:

 • Comunicacions i relacions institucionals

 • Activitats de formació

 • Gestió de Recursos Humans

 • Gestió econòmica

 • Expedients de tutela de drets, d'inspecció i sancionadors

 • Gestió de consultes sobre protecció de dades

 • Consultoria del sector públic

 • Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals

 • Auditories

 • Registre d'entrada i sortida de documents

 • Autoritzacions de transferències internacionals

 • Consulta prèvia

 • Informes

 • Expedients

 • Notificació de violacions de seguretat

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades:

Amb caràcter general no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació legal.

Drets de les persones interessades:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per l'Agència .

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi, davant l'Agència Andorrana de protecció de dades, C. Doctor Vilanova 15, Ed. Consell General, Planta -5, AD500 Andorra la Vella o a l'adreça de correu electrònic apda.@apda.ad.

 

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'Agència.

L'Agència no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web apda.ad són de titularitat exclusiva de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a l'Agència. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, d’acord amb allò disposat a la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10-6-99. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L'Agència explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Agència pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Agència Andorrana de Protecció de Dades
C. Doctor Vilanova 15, Ed. Consell General, Planta -5
AD500 Andorra la Vella
apda@apda.ad

No s'autoritza en cap cas:

 • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l'Agència per mitjà de framing.

 • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Agència mitjançant in line linking.

 • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Agència conforme a les disposicions vigents.

 • L'ús comercial dels continguts del lloc web de l'Agència.

 • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes a, podran ser objecte de reproducció fent menció expressa de la font d’obtenció dels mateixos.

 

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, l'Agència treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l'Agència es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la finalitat esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

El portal del que és titular l'Agència conté enllaços a llocs web de tercers, amb les seves polítiques de privadesa que són alienes a la de l'Agència. En accedir als llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. L'Agència no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Agència.