Vés al contingut
Consell d'Europa
 • Convenció sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal modificat pel Protocol de 2010 (fr)
 • T-DP(2014)5 Implicacions en matèria de protecció de dades personals, dels mecanismes d'intercanvi de dades amb finalitats administratives i fiscals (fr)

Unió Europea
 • Directiva 2014/107/UE que modifica la Directiva 2011/16/UE referent a la obligatorietat de l'intercanvi automàtic d'informació dins l'àmbit de la fiscalitat (fr) (es) (en)

Grup Article 29
 • WP230 Intercanvi de dades personals a efectes fiscals (en)
Grup Article 29
 • Tractament de dades personals mitjançant videovigilància : Dictamen 4/2004 (fr) (es) (en)
 • Document de treball del 25 de novembre del 2002 (fr) (es) (en)

CNIL
 • Videovigilància al treball (fr)
Consell d'Europa
 • Tractament de dades personals amb finalitats de treball - Recomanació CM/rec (2015)5 (fr) (en)
 • Exposició de motius (fr)

Grup Article 29
 • Tractament de dades personals dins l'àmbit laboral: Dictamen 8/2001 (fr) (en)
 • Resum (fr) (es)

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Ús del correu electrònic en l’àmbit laboral. Recomanació 1/2013 (ca)
 • Model de normes d'ús del correu electrònic (ca)
 • Manual de bon ús del correu electrònic (ca)
 • Com signar i xifrar un missatge de correu electrònic (ca)

CNIL
 • Accès als locals i control dels horaris (fr)
Grup Article 29
 • Computació al núvol: Dictamen 05/2012 (fr) (es) (en)

Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Guia per a clients que contractin serveis de Cloud Computing (es)
Grup Article 29
 • Dictamen sobre l'evolució de les tecnologies biomètriques (fr) (es) (en)
 • Document de treball sobre la biometria , del 01/08/2003 (fr) (es) (en)
Grup Article 29
 • Dictamen sobre serveis de geolocalització de dispositius mòbils intel·ligents (fr) (es) (en)
Consell d'Europa
 • Declaració del Comitè de Ministres sobre els riscos que presenta pels drets fonamentals el seguiment numèric (“suivi numérique”) i altres tecnologies de vigilància (fr) (en)
 • Recomanació sobre els motors de recerca (fr) (en)
 • Recomanació sobre la protecció de la vida privada a Internet (fr) (en)
 • Recomanació sobre els serveis de xarxes socials (fr) (en)

Grup Article 29
 • Dictamen sobre les xarxes socials en línia (fr) (es) (en)
Grup Article 29
 • Document de treball sobre les directrius d'obtenció del consentiment per a la presentació de galetes (fr) (en)
 • Dictamen sobre l'exempció del requisit del consentiment de “cookies” (fr) (es) (en)
Consell d'Europa
 • Recomanació sobre els tractament automatitzat de dades de caràcter personal en el context de creació de perfils (fr) (es) (en)
 • Exposició de motius (fr) (en)
Consell d'Europa
 • Recomanació sobre el tractament de dades de salut (fr) (en)
 • Recomanació sobre la protecció de dades mèdiques (fr) (en)
 • Exposició de motius (fr) (en)

Grup Article 29
 • Document de treball sobre el tractament de dades personals relatius a la salut en els historials mèdics electrònics (fr) (es) (en)
Grup Article 29
 • Dictamen sobre protecció de dades personals dels infants (directrius generals i especial referència a les escoles) (fr) (es) (en)
 • Document de treball (fr) (en)
Consell d'Europa
 • Codi deontològic europeu per a la utilització d'intel·ligència artificial en l'àmbit judicial (FR)
 • Directrius per a l'ús d'intel·ligència artificial i protecció de dades(FR)(EN)