Vés al contingut

Google Street View és una eina de Google Maps i de Google Earth que permet desplaçar-se virtualment  per ciutats de tot el món, proporciona imatges gairebé esfèriques a nivell de carrer (360 graus horitzontal, 290 graus vertical), permetent als usuaris veure parts de les ciutats seleccionades. Aquest servei funciona oferint una vista detallada oferta per fotografies dels carrers i dels edificis de les poblacions. Per tal de recollir aquestes fotografies, vehicles especialment equipats circulen, en nombrosos països, pels carrers de les poblacions.

A escala  internacional, el servei "Google Street View" ha donat lloc a nombrosos  interrogants relatius als riscos  potencials per a la protecció de la vida privada de les persones afectades.

L’empresa Google va contactar, al setembre del 2010, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades per tal d’implementar el servei “Street View” al Principat d’Andorra. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades, d’acord amb la posició de la majoria de les autoritats de protecció de dades europees, considera que la captura i publicació de les imatges en sí no és contrària a la legislació andorrana en matèria de protecció de dades personals. No obstant, l’Agència va exigir a Google Inc, una sèrie de requeriments per tal de respectar la vida privada de les persones, i en concret les garanties següents:

 • Notificar a l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades previ a l’inici de qualsevol presa d’imatges, el nom d’un representant seu establert legalment al Principat d’Andorra .
 • Publicar un avis en dos o més mitjans de comunicació escrits del Principat d’ Andorra, informant al públic en general de les dates en que es procedirà a la captació de les imatges, amb indicació dels mitjans que s’empraran.
 • Els vehicles  emprats  per  a la captació de les imatges hauran de dur públicament distintius d’ identificació.
 • S’haurà de procedir al total esborrat de les cares de les persones i de les matrícules de tots els vehicles que apareguin a les imatges.
 • Prohibició de prendre imatges de/i llocs privats, ja siguin tancats o oberts,  accessibles o inaccessibles.
 • Prohibició de gravar imatges, el contingut de les quals es pugui considerar moralment inapropiat.
 • Les imatges relatives a les zones potencialment sensibles (com per exemple i de forma no  exhaustiva, hospitals, centres d’atenció primària, col•legis, presó) es captaran en moments on no es percebi activitat o es percebi una activitat mínima; i les persones i vehicles que apareguin en aquestes imatges s’ hauran d’anonimitzar totalment.
 • Google conservarà les imatges durant un període màxim de dotze mesos –que en la mesura del possible s’haurà de reduir- i qualsevol usuari podrà reportar qualsevol  imatge en la que aparegui ell, la seva família, el seu vehicle, la seva casa, o altres pertinences i sol•licitar-ne la seva retirada immediata, inclús si la imatge ha estat ja anonimitzada.
 • Google haurà de posar a disposició de les persones interessades, un mecanisme interactiu de fàcil utilització, per a que en temps real puguin exercir el dret de supressió o d’oposició de les seves dades personals. Google haurà d’atendre aquest dret, i preveure la possibilitat de suprimir la imatge sencera d’una persona, en els casos en que aquesta pugui ser identificada per la forma del seu cos, pel lloc on es troba, la seva vestimenta, o altres elements. El dret de supressió haurà d’incloure les dades personals recollides  en brut.
 • Google haurà d’adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades personals durant tota la cadena de producció.
 • Prohibició de cedir, comunicar, o revelar dades personals a tercers sense el consentiment previ i inequívoc de la persona interessada.

 

Cap de les garanties enumerades anteriorment podrà ser modificada sense l’autorització prèvia i expressa de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, si no és en el sentit de la restricció favorable al dret a la intimitat.

Google s’ha compromès en data 27 d’abril del 2011 a aplicar les mesures de salvaguarda concretes exigides per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, respectant els drets de les persones concernides i les altres regles legals previstes a la Llei qualificada de protecció de dades.

Així mateix Google Inc. ha nomenat com a representant al Principat d’Andorra, a efectes de notificació, “Gestoria la Vall”.

A partir del proper dia 28 de juliol un vehicle de l’empresa Google Inc., equipat amb dispositius de captació d’imatges circularà pel Principat d’Andorra, per tal d’iniciar el projecte “Street view”.

Una vegada l’eina estigui disponible a la xarxa, si un afectat troba una imatge que consideri inadequada Google facilita als ciutadans d’Andorra l’exercici del dret d’oposició o supressió, clicant a la casella – Informar d’una incidència-. Aquesta casella  es troba a la cantonada inferior esquerra de la imatge de la pantalla de Street View, un vincle de fàcil accés per informar d’imatges inadequades. Una vegada que s’ha verificat la reclamació, han de retirar la imatge.

El ciutadà afectat també pot efectuar la seva reclamació, adreçant una carta al representant de Google al Principat d’Andorra:

Gestoria la Vall,

C/ Doctor Vilanova, 11,
Pb, local 11, porta 01, Edifici Davi,
AD500 Andorra la Vella.

+376 802 234

 

Si no es dona resposta en el termini d’un mes, l’afectat pot adreçar la seva reclamació a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Model de carta per a exercir el dret d'oposició i supressió del servei Google Street View al Principat d'Andorra