Conferència internacional

 

Associació Francòfona d'Autoritats de Protecció de Dades Personals (AFAPDP)

Xarxa Iberoamericana de protecció de dades