Vés al contingut
 • Constitució del Principat d'Andorra, (BOPA núm. 24, de 04-05-93) (CA) (FR) (ES) (EN)
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (CA) (FR) (ES) (EN)
 • Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. (BOPA núm. 33, 16/06/2010) (CA) (ES)
 • Correcció d’errata del 23-06-2010 per la qual s’esmenen diversos errors constatats en el Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. (BOPA núm. 37, 30/06/2010) (CA) (FR) (ES) (EN)
 • Decret de l’1-7-2004 d’aprovació del Reglament del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals. (BOPA núm. 41, 7/07/2004) (CA) (EN)
 • Decret de l'1-10-2008 de modificació de l'annex 1 del model de notificació per a la inscripció de fitxers de dades personals al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals (CA)
 • Decret de l’1-7-2004 de creació dels fitxers de dades personals de l’agència andorrana de protecció de dades. (BOPA núm. 41, 7/07/2004) (CA)
 • Edicte del 13-07-2017 pel qual es nomenen els membres de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (CA)
 • Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 28 de gener de 1981, i del Protocol addicional del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i els fluxos transfronterers de dades, fet a Estrasburg el 8 de novembre del 2001, del 18-10-2007 (CA)
 • Edicte del 13-5-2008 pel qual es fa públic que l'1 de setembre del 2008 entraran en vigor el Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 28 de gener de 1981, i el Protocol addicional del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i els fluxos transfronterers de dades, fet a Estrasburg el 8 de novembre del 2001 (CA)
 • Decisió de la Comissió, de 19 d'octubre de 2010, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'adequada protecció de les dades personals a Andorra, publicada al Diari Oficial de la UE el 21 d’octubre de 2010 (FR) (ES) (EN) (DE)